Strona miejscowości Tychów Stary


Idź do treści

Mieszkańcy Tychowa 1789

Spis mieszkańców Tychowa z 1789r.


W Archiwum Państwowym w Radomiu zachował się spis zawierający nazwiska gospodarzy zamieszkujących Tychów w 1789r. wraz z wyszczególnieniem „powinności i danin”.
Wykaz zawiera imiona i nazwiska 27 gospodarzy. Wieś zamieszkiwało 150 osób, w tym 67 kobiet. W liczbie tej mieścili się mężowie -27 osób, żony – 26, córki – 26, synowie - 35, krewni – 20, czeladź – 16. Posiadali łącznie 25 chałup i tyleż samo stodół. Zwierzęciem pociągowym powszechnie używanym w Tychowie były woły robocze, których zarejestrowano 57. Koni było tylko 23. W posiadaniu Tychowian było także 47 krów, 27 cieląt, 47 owiec i 48 świń. Utrzymywana była również tradycja pszczelarska – 5 gospodarzy posiadało 11 pni pszczelich.
Wójtem we wsi był Jakub Borek, włodarzem Jakub Maciejczak,a przysięgłym Maciej Dobosz. W spisie wymienia się także karczmarza - Adama Gralca, kowala – Jakuba Rojka i gajowego – Wojciecha Spadło. Każdy gospodarz był zobowiązany odrobić 2 dni w tygodniu pańszczyzny „ciągło” oraz 15 dni szarwarków i „pomocniczych”. Dotyczyło to również wójta, zaś karczmarz i kowal wnosili opłatę za pańszczyznę. Jak wynika z zestawienia pańszczyzną nie byli związani tylko włodarz i gajowy. Oprócz pracy fizycznej na stół dworski mieszkańcy dostarczali drób i jaja oraz po 3 korce i 24 garce owsa.Powrót do treści | Wróć do menu głównego