Strona miejscowości Tychów Stary


Idź do treści

W Rzymie o Tychowie

Papież Bonifacy IX o Tychowie w 1390r.


W najcenniejszych dla świata zbiorach archiwum watykańskiego zachował się list datowany na 5 grudnia 1390r., w którym mowa jest o Tychowie. Papież Bonifacy IX pisze w nim do arcybiskupa, kapituły i prałatów Kościoła Gnieźnieńskiego. Oto jego fragment w brzmieniu oryginalnym:

„Bonifacius IX etc. ... Petro Pauli de Tichow clerico Cracouiensis diocesis... Vite ac morum honestas... Volentes itaque tibi... graciam facere specialem, beneficium ecclesiasticum cum cura vel sine cura, cuius fructus... si cum cura viginti quinque, si vero sine cura fuerit, decem et octo marcharum argenti secundum (taxacionem) decime valorem annuum non excedant, ad collationem... archiepiscopi Gneznensis et... prepositi, decani, archidiaconi, cantoris, custodis et capituli ecclesie Gneznensis communiter vel divisim pertinens, si quod vacat ad presens vel cum vacaverit... conferendum tibi... donacioni apostolice reservamus...”


W
tłumaczeniu na język polski list ten w brzmi następująco:

„Bonifacy [IX] etc … Piotrowi synowi Pawła z Tychowa, klerykowi diecezji krakowskiej, w uznaniu szlachetności życia i obyczajów… Pragnąc przeto szczególną dla Ciebie wyrazić wdzięczność zastrzegamy, przeznaczone do przyznania arcybiskupa gnieźnieńskiego i … prepozyta, dziekana, archidiakona, kantora, kustosza i kapituły Kościoła Gnieźnieńskiego wspólnie lub oddzielnie, do przekazania tobie …, jako donacji papieskiej , jeśli jest wolne obecnie albo gdy będzie wolne, beneficium kościelnego z obowiązkami duszpasterskimi (cum cura) lub bez obowiązków duszpasterskich (sine cura), którego dochody …, jeśli cum cura to nie przekroczą 25 marek srebra, jeśli w istocie będzie sine cura, to nie przekroczą 18 marek srebra zgodnie z wartością dziesiątej części rocznej. …
Pragniemy bowiem, aby one bezzwłocznie zyskały skutek, jako że nie sprzeciwia się temu jakiekolwiek przeciwne postanowienie papieskie; i za sprawą innych naszych listów zalecamy łaskawie, aby natychmiast podjęto starania odnośnie beneficjum kościelnego cum cura lub sine cura, wolnego lub takiego, które będzie wolne, do rozpatrzenia przez biskupa krakowskiego i … prepozyta, dziekana, archidiakona, kantora, kustosza i kapituły kościoła krakowskiego, wspólnie lub oddzielnie; …
Dane w Rzymie u Świętego Piotra, w nony grudniowe, w drugim roku.”


Jest to najważniejszy dokument dla historii Tychowa. Chociaż wiemy, iż osadnictwo na tym terenie istniało już 10 tysięcy lat p.n.e., a ślady dymarek świadczą o intensywnej działalności człowieka w pierwszych wiekach naszej ery to nazwa miejscowości Tychów pojawia się w papieskim liście po raz pierwszy. Zwyczajem jest, że datę z którą wiąże się pierwsza wzmianka o danej miejscowości, przyjmuje się za tę, która wyznacza wiek osady. Tychów ma więc 620 lat.
Kim był ów kleryk diecezji krakowskiej Piotr syn Pawła? Skąd papież znał jego szlachetność życia i zasługi? Tego jeszcze nie wiemy.Powrót do treści | Wróć do menu głównego